MEMORAMUS

STOWARZYSZENIE WSPÓŁPRACY ZE WSCHODEM w Poznaniu

Katyń 2015

Ryszard Kaczorowski - ostatni Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na Uchodźstwie

Katyń – to nie tylko dramat niewoli i sowieckiego ludobójstwa wielu
tysięcy polskich ofi cerów, zabijanych pojedynczo strzałem w tył głowy w lesie
katyńskim i innych miejscach kaźni.
Katyń – to prawda przez długie lata okrywana kłamstwem, przemilczana
przez mocarstwa, spychana na margines świadomości.
Katyń – to owoc zbrodniczego systemu bolszewickiego, ideologii marksistowskiej,
która rzekomo w trosce o człowieka doprowadziła do śmierci milionów
ludzi. W myśl tej ideologii można zabić bez sądu, bez żadnej winy,
a odpowiedzialność za zbrodnie zrzucać na innych.
Ryszard Kaczorowski
ostatni Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na Uchodźstwie
zginął w katastrofi e polskiego Tu-154 w Smoleńsku