MEMORAMUS

STOWARZYSZENIE WSPÓŁPRACY ZE WSCHODEM w Poznaniu

Katyń 2014

Przesłanie Prezydenta Rzeczypospolitej

          godlo
          Prezydent

Rzeczypospolitej Polskiej                                                           Warszawa, 13 kwietnia 2014 roku
Organizatorzy i Uczestnicy VIII Marszu Pamięci do Katynia Stacja Gniezdowo — Las Katyński

Szanowni Państwo!

Drodzy Młodzi Przyjaciele!

Nie ma wolności bez prawdy. Wolność zawsze nierozdzielnie łączy się z prawdą, tak jak jej przeciwieństwo: zniewolenie — z kłamstwem. Wolność umożliwia prawdzie wyjście na jaw. Odwrotnie zaś niewola: prawdę stara się ukryć, a kłamstwo jest jej główną metodą.

Historia uczy, że gdzie wybucha wolność, tam jeszcze obficiej rozlewa się prawda. Tak działo się, kiedy w Polsce powstał w 1980 roku ruch „Solidarności”. I kiedy przed 25 laty nasz kraj odzyskał wolność. Pamięć o zbrodni katyńskiej — przechowywana w okresie powojennym przez rodziny zamordowanych oficerów Wojska Polskiego, funkcjonariuszy Policji Państwowej, urzędników odrodzonej II Rzeczypospolitej — stała się wówczas wreszcie sprawą publiczną. Suwerenna i demokratyczna III Rzeczpospolita nie mogła wszak zapomnieć o tych, którzy za swoją wierność Ojczyźnie ponieśli najwyższą ofiarę i spoczęli w bezimiennych dołach śmierci. Już w listopadzie 1989 roku wizytę w tym miejscu złożył pierwszy niekomunistyczny premier rządu Tadeusz Mazowiecki. To był znaczący, symboliczny gest — reprezentant na powrót wolnej Rzeczypospolitej oddał hołd ofiarom Katynia, ale i wszystkim, którzy przez lata komunizmu odważnie upominali się o prawdę.

Kłamstwo musi przegrać w zderzeniu z wolnością. Ale to nie dzieje się samo. Potrzebne są po temu wysiłki i otwarte serca strażników prawdy. Dzisiaj odchodzą już ci, którzy walce o prawdę o Katyniu poświęcili dużą część życia. Ich szeregi zapełniają jednak młodzi ludzie. To Wy, drodzy młodzi rodacy, stajecie się teraz depozytariuszami narodowej pamięci. To Wasza obecność w tym miejscu jest gwarancją, że w XXI wieku pielęgnowana będzie pamięć o popełnionej tutaj zbrodni. O zbrodni, która nigdy i nigdzie nie może się powtórzyć.

Chciałbym również podziękować młodzieży rosyjskiej, od lat uczestniczącej w Marszu. Dziękuję za Waszą solidarność w trosce o prawdę. My w Polsce dobrze wiemy, że podobnie jak nie ma nie ma wolności bez prawdy, nie ma też wolności bez solidarności. Jako ludzie wolni, możemy dzisiaj solidarnie mierzyć się z bolesnymi elementami wspólnej przeszłości. Kiedy zaś otaczającemu nas światu zaczyna brakować pokoju, tym ważniejsze staje się, byśmy razem mogli spotykać się w miejscach takich, jak Katyń - przypominających, do jak tragicznych skutków prowadzi zamach na wolność i prawdę. Wierzę, że poznawanie prawdy ma moc wyzwalania z ograniczeń i lęków, pomnaża życzliwość i przyjaźń między narodami.

Niech obecny VIII Marsz Pamięci będzie znakiem wspólnego - młodych Polaków i Rosjan - szacunku dla prawdy, przywiązania do własnej wolności i poszanowania dla wolności cudzej, a także pragnienia solidarności między naszymi narodami.

pozdrawiam
komorowski