MEMORAMUS

STOWARZYSZENIE WSPÓŁPRACY ZE WSCHODEM w Poznaniu

Katyń 2013

Przesłanie Prezydenta Rzeczypospolitej

godlo
          Prezydent

Rzeczypospolitej Polskiej                                                           Warszawa, 13 kwietnia 2013 roku
Organizatorzy i Uczestnicy VII Marszu Pamięci do Katynia

Szanowni Państwo!

Drodzy Młodzi Przyjaciele!

Już po raz siódmy spotykacie się, aby wspólnie podążyć śladem ostatniej drogi oficerów Wojska Polskiego zamordowanych w Katyniu. To właśnie tutaj rozegrał się przed 73 laty ostatni akt tragedii blisko czterech i pól tysiąca ludzi, których jedyną winą było niezachwiane przywiązanie do takich wartości, jak patriotyzm, niepodległość i wolność.

Kaźń tę poprzedziło pięć miesięcy badań prowadzonych w obozie w Kozielsku. Wielogodzinne, w licznych przypadkach powtarzające się nocne przesłuchania, upokorzenie, jakim były namowy śledczych do zdrady, nieustanna troska o bliskich, słabnąca nadzieja - wszystko to zakończyły nagle strzały egzekutorów. Jednak nie udało się zabić pamięci o tej zbrodni. Nie udało się pogrzebać prawdy o osobach i motywach jej sprawców. Po dziś dzień ze czcią przechowujemy imiona i nazwiska straconych. Z podziwem i wdzięcznością odnosimy do nich słowa wielkiego poety polskiego, Cypriana Kamila Norwida, opiewającego tych, których matki i siostry kochały, którzy padli, konając, na to, aby ci, co po ich śmierciach żyć będą, byli wyżsi i szczęśliwsi. Zabiegając o świat, w którym wolność i godność jednostek oraz narodów będzie prawem wypisanym nie tylko na papierze, ale przede wszystkim w ludzkich sercach, nie możemy zapomnieć o tych, którzy za opór wobec totalitarnego imperium zapłacili życiem.

Prochy polskich oficerów spoczywają w masowych grobach w miejscu, gdzie już wcześniej chowano sowieckie ofiary komunistycznego terroru. Spoczywają tu i Polacy, i Rosjanie, a także przedstawiciele innych narodowości. Dobrze więc, że w ostatnich latach cmentarz katyński sta! się przestrzenią spotkania młodzieży z obydwu krajów. Razem czcząc pamięć o tych, którzy cierpieli i ginęli na nieludzkiej ziemi, młode pokolenie ma szansę zbliżyć się do siebie, odnowić więzi między oboma narodami. Inicjatywy takie, jak Marsz Pamięci do Katynia uzmysławiają nam, że nie musimy być jedynie zakładnikami historii. Możemy i powinniśmy być jej uczniami. Życzę, aby udział w Marszu stał się dla każdego z Państwa ważnym krokiem na osobistej drodze do tego wspólnego celu.

pozdrawiam
komorowski