MEMORAMUS

STOWARZYSZENIE WSPÓŁPRACY ZE WSCHODEM w Poznaniu

Katyń 2011

Przesłanie Prezydenta Rzeczypospolitej

          godlo
          Prezydent

Rzeczypospolitej Polskiej                                                           Warszawa, 20 kwietnia 2011 roku

Organizatorzy i Uczestnicy V Marszu Pamięci młodzieży polskiej i rosyjskiej upamiętniającego pomordowanych w Katyniu

Szanowni Państwo!

Droga Młodzieży!

Serdecznie pozdrawiam organizatorów oraz wszystkich uczestników odbywającego się po raz piąty Marszu Pamięci młodzieży polskiej i rosyjskiej, upamiętniającego pomordowanych w Lesie Katyńskim polskich oficerów. Szczególnie ciepłe słowa kieruję do uczniów szkół poznańskich i ich rówieśników ze smoleńskiego Korpusu Kadetów im. Feldmarszałka Kutuzowa oraz Szkoły nr 8 w Smoleńsku, którzy biorą udział w tym wyjątkowym wydarzeniu.

Siedemdziesiąt jeden lat temu pod Katyniem, a także w Charkowie, Miednoje, Kuropatach i Bykowni dokonana została na polskich jeńcach wojennych haniebna zbrodnia. Jej symbolem stał się Las Katyński, który skrywa prochy zamordowanych przez funkcjonariuszy NKWD polskich oficerów.

Przez niemal pół wieku komunistycznych rządów w Polsce słowo „Katyń” należało do najbardziej niewygodnych i niechcianych. Stosowane przez oficjalną propagandę kłamstwa i przemilczenia miały zafałszować prawdę o zbrodni katyńskiej. Nie udało się jednak tego dokonać dzięki zdeterminowanej i odważnej postawie wielu osób i środowisk, które przez dziesięciolecia, narażając się na szykany i represje, kultywowały pamięć

0   pomordowanych na Wschodzie.

Upowszechnianie wiedzy o najnowszej historii Polski i zapisanych w niej bolesnych, ale jakże ważnych dla naszej narodowej tożsamości wydarzeniach odgrywa niezwykle istotną rolę w wychowaniu młodego pokolenia Polaków. Dlatego z wielkim uznaniem odnoszę się do inicjatyw Stowarzyszenia MEMORAMUS, które swoją działalnością przyczynia się do ocalenia i przekazania następnym pokoleniom pamięci o losach naszych rodaków na Wschodzie w czasie II wojny światowej. Organizowane przy współudziale Domu Polskiego w Smoleńsku i Państwowego Kompleksu Memorialnego „Katyń” Marsze Pamięci młodzieży polskiej i rosyjskiej są niezwykle wartościowym przedsięwzięciem edukacyjnym, które służy ukazywaniu prawdy o tragicznych losach walczących o wolność naszej Ojczyzny. Uczestnicząca w Marszu młodzież smoleńska ma także możliwość poznania jednej z najboleśniejszych kart polsko-rosyjskiej historii.

Pragnąłbym, aby udział w Marszu był dla młodych Polaków i Rosjan nie tylko okazją do spotkania i nawiązania przyjaznych kontaktów. Niech przejście drogą, którą podążali na miejsce kaźni w Lesie Katyńskim polscy oficerowie, będzie sposobną okolicznością do głębokiej zadumy nad tragiczną przeszłością, która podzieliła nasze narody, ale też do refleksji nad tym, co możemy teraz razem uczynić dla budowania pomyślnej, wspólnej przyszłości.

Raz jeszcze serdecznie pozdrawiam wszystkich uczestników tegorocznego Marszu Pamięci

1życzę, aby zapisał się on na trwałe w Państwa sercach i pamięci.

pozdrawiam
komorowski