MEMORAMUS

STOWARZYSZENIE WSPÓŁPRACY ZE WSCHODEM w Poznaniu

XIII Marsz — Katyń 2019

UCZESTNICY

dzień 1 - przyjazd do Dyneburga na Łotwie

dzień 2 - przyjazd do Smoleńska

dzień 3 - pobyt w Smoleńsku - zwiedzanie miasta i cmentarza Katyńskiego

dzień 4 - XIII Marsz Pamięci

dzień 5 - wyjazd ze Smoleńska

dzień 6 - powrót