MEMORAMUS

STOWARZYSZENIE WSPÓŁPRACY ZE WSCHODEM w Poznaniu

Stowarzyszenie Współpracy ze Wschodem MEMORAMUS w Poznaniu
ul. Zmartwychwstańców 10, 61-501 Poznań
tel. 061 833 38 31, fax 061 833 38 47,
e-mail vlo@vlo.poznan.pl

KRS 0000256353, NIP 7831623196,
Konto BZ WBK XI O/Poznań nr: 45 1090 1463 0000 0001 06 34 89 54

FORMULARZ KONTAKTOWY DLA SZKÓŁ STOWARZYSZONYCH

Imię i nazwisko osoby zgłaszającej:*
Numer telefonu:
E-mail*
szkoły stowarzyszone:*
rodzaj zapytania:
Wiadomość:*