memoramus

STOWARZYSZENIE WSPÓŁPRACY ZE WSCHODEM

facebook_page_plugin
 Przekaż
1%
swojego podatku na 
Stowarzyszenie Memoramus
KRS 0000256353

aktualności

X Światowy Zjazd Rodzin Osadników...

W dniach 5-6 września 2015 roku odbył się w Warszawie X Światowy Zjazd Rodzin Osadników Wojskowych i Cywilnych Kresów Wschodnich. Ta cykliczna impreza skupia wokół siebie potomków osadników zesłanych, lub zmuszonych opóścić swoje ojczyste strony.

Z ramienia Stowarzyszenia Memoramus udział wzieli Pan Prezes Wincenty Dowojno wraz z Panem Krzysztofem Wytykiem. Celem udziału naszych przedstawicieli, oprócz wymiany doświadczeń, była chęć konsolidacji działań organizacji o podobnym polu zainteresowań.

Zebrali się i obradowali członkowie rodzin, których losy rozrzuciły po kraju i świecie. Szczególną troską objęto przyszłość, a co za tym idzie uświadamianie młodemu pokoleniu konieczności pamięci historycznej. Nieocenione okazały się tutaj nasze doświadczenia. Wszak Stowarzyszenie Memoramus od zarania działalność opiera na współpracy ze szkołami i edukacji młodzieży.

W trakcie obrad Prezes Wincenty Dowojno został odznaczony decyzją Ministra Obrony Narodowej medalem " Za Zasługi dla Obronności Kraju".

Uchwała

Zarządu Stowarzyszenia Współpracy ze Wschodem MEMORAMUS

z dnia 16 czerwca 2015 roku

w sprawie przyjęcia nowej szkoły do Stowarzyszenia.

§ 1

            Stowarzyszenie postanawia przyjąć do swojego grona Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych im. Mikołaja Kopernika w Nowym Tomyślu, ul. Tysiąclecia 6, 64-300 Nowy Tomyśl.

§ 2

Przyjęcie szkoły do Stowarzyszenia jest jednoznaczne z podpisaniem i realizacją Porozumienia o współpracy między szkołą a Stowarzyszaniem MEMORAMUS.