memoramus

STOWARZYSZENIE WSPÓŁPRACY ZE WSCHODEM

aktualności

Zakończenie projektu 2015

   28 maja 2015 r. w II Liceum Ogólnokształcącym w Poznaniu miało miejsce zakończenie projektu Stowarzyszenia Współpracy ze Wschodem MEMORAMUS „Trwała Pamięć Pokoleń IX” (rok szkolny 2014/2015). W uroczystości wzięły udział reprezentacje szkół województwa wielkopolskiego wraz z Dyrektorami, nauczycielami-koordynatorami i Zarządem Stowarzyszenia.

   Spotkanie rozpoczął chór II LO, śpiewając Hymn Sybiraków, następnie Prezes Wincenty Dowojno przypomniał główne cele działalności Stowarzyszenia. W odpowiedni nastrój wprowadził nas uczeń, Wiktor Kania, który zaśpiewał piosenkę Jacka Kaczmarskiego pt. „17 września”. Uroczystość urozmaiciły także występy Marty Boreckiej, która zatańczyła patriotyczny taniec do Mazurka G-mol op. 24 Fryderyka Chopina, a także chóralne wykonanie piosenki Lecha Makowieckiego pt. „Honor i gniew”. Na uwagę zasługuje również prezentacja uczniów VII LO w Poznaniu, którzy przedstawili swoją działalność patriotyczną w bieżącym roku szkolnym, a także ciekawy krótkometrażowy film poświęcony Żołnierzom Wyklętym.

X Światowy Zjazd Rodzin Osadników...

W dniach 5-6 września 2015 roku odbył się w Warszawie X Światowy Zjazd Rodzin Osadników Wojskowych i Cywilnych Kresów Wschodnich. Ta cykliczna impreza skupia wokół siebie potomków osadników zesłanych, lub zmuszonych opóścić swoje ojczyste strony.

Z ramienia Stowarzyszenia Memoramus udział wzieli Pan Prezes Wincenty Dowojno wraz z Panem Krzysztofem Wytykiem. Celem udziału naszych przedstawicieli, oprócz wymiany doświadczeń, była chęć konsolidacji działań organizacji o podobnym polu zainteresowań.

Zebrali się i obradowali członkowie rodzin, których losy rozrzuciły po kraju i świecie. Szczególną troską objęto przyszłość, a co za tym idzie uświadamianie młodemu pokoleniu konieczności pamięci historycznej. Nieocenione okazały się tutaj nasze doświadczenia. Wszak Stowarzyszenie Memoramus od zarania działalność opiera na współpracy ze szkołami i edukacji młodzieży.

W trakcie obrad Prezes Wincenty Dowojno został odznaczony decyzją Ministra Obrony Narodowej medalem " Za Zasługi dla Obronności Kraju".

Uchwała

Zarządu Stowarzyszenia Współpracy ze Wschodem MEMORAMUS

z dnia 16 czerwca 2015 roku

w sprawie przyjęcia nowej szkoły do Stowarzyszenia.

§ 1

            Stowarzyszenie postanawia przyjąć do swojego grona Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych im. Mikołaja Kopernika w Nowym Tomyślu, ul. Tysiąclecia 6, 64-300 Nowy Tomyśl.

§ 2

Przyjęcie szkoły do Stowarzyszenia jest jednoznaczne z podpisaniem i realizacją Porozumienia o współpracy między szkołą a Stowarzyszaniem MEMORAMUS.