memoramus

STOWARZYSZENIE WSPÓŁPRACY ZE WSCHODEM

Uchwała
Zarządu Stowarzyszenia Współpracy ze Wschodem MEMORAMUS w Poznaniu
z dnia 13 czerwca 2016 roku
w sprawie zasad przyjmowania nowych szkół do Stowarzyszenia

§ 1

Przyjęcie nowej szkoły do Stowarzyszenia Współpracy ze Wschodem MEMORAMUS wymaga zgody Zarządu Stowarzyszenia.

§ 2

Stowarzyszenie postanawia, że szkoła ubiegająca się o przyjęcie do Stowarzyszenia winna złożyć pisemny wniosek do Zarządu  Stowarzyszenia.

§ 3

Do Stowarzyszenia może być przyjęta szkoła pod warunkiem prowadzenia dwustronnej wymiany ze szkołą lub innym podmiotem w kraju lub krajach byłego Związku Radzieckiego.

§ 4

Szkoła ubiegająca się o przyjęcie do Stowarzyszenia winna udokumentować w dowolnej formie dwustronną wymianę ze szkołą lub innym podmiotem w kraju lub krajach byłego Związku Radzieckiego.

§ 6

Szkoły przyjęta do Stowarzyszenia zobowiązana jest do przestrzegania Porozumienia oraz  Zasad uczestnictwa szkół w projektach Stowarzyszenia Współpracy ze Wschodem MEMORAMUS.
Prezes Stowarzyszenia
                                                                                                                              Wincenty Dowojna
Poznań, 13 czerwca 2016 r.