MEMORAMUS

STOWARZYSZENIE WSPÓŁPRACY ZE WSCHODEM w Poznaniu

Wymiana polsko-rosyjska
Twer-Poznań, 12-17 września 2015

W dniach 12-17 września gośćmi Paderka byli nauczyciele i uczniowie z Liceum w Twerze. Przyjazd rówieśników z Rosji zamknął program tegorocznej wymiany młodzieży z Tweru i Poznania. We wrześniu 2014 siedemnastoosobowa grupa uczniów i nauczycieli Paderka gościła w Rosji. Gospodarze pokazali nam wówczas Moskwę z Placem Czerwonym, Kremlem i jego zabytkami. Najważniejszą częścią naszej wizyty był pobyt w Twerze i w miejscach związanych z zamordowaniem przez NKWD w roku 1940 sześciu i pół tysiąca polskich oficerów (Twer, Miednoje, Ostaszków, Starobielsk). Wymiana ta pokazuje zasadność i wagę tego typu przedsięwzięć dla budowania przestrzeni dialogu i tworzenie przyjaznych relacji między młodzieżą polską i rosyjską, bez względu na trudną przeszłość i chłodne obecnie stosunki dyplomatyczne Polski i Rosji.

            Program wizyty Rosjan w Polsce obejmował m.in. wizytę w Krakowie. W dniach od 12-13 września Rosjanie zwiedzili tam Stary Rynek, Barbakan, Teatr im. Juliusza Słowackiego, ul. Grodzką, Wawel i Kazimierz.

13 września po południu w podróży przez Katowice i Wrocław, w drodze do Poznania przejechaliśmy cztery historyczne dzielnice Polski: Małopolskę, Górny i Dolny Śląsk, Południową część Wielkopolski.

14 września uczniowie i nauczyciele z Rosji przybyli do Paderka na wspólne spotkanie z młodzieżą polską i włoską. (Równolegle z wizytą Rosjan w Paderku gościliśmy również młodzież z Liceum w Vercelli/Włochy.)

Realizując program czterodnowej wizyty w Poznananiu, nasi rosyjscy koledzy i koleżanki zwiedzili: Stary Rynek, Farę z kompleksem budowli pojezuickich, Kościół Franciszkanów z Makietą Dawnego Poznania (14 września), a także Kórnik, Rogalin oraz Park z najstarszymi dębami: Lechem, Czechem, Rusem (15 września), Ostrów Tumski, Śródkę z Bramą Poznania, Maltę (z trzygodzinnym pobytem w Termach, 16 września).

Czas wolny wypełniały zajęcia z opiekunami i Rodzicami. Pobyt Rosjan w Poznaniu można uznać za bardzo udany. Kiedy zaś przyszedł czas pożegnania, nie zabrakło łez i wspólnych zdjęć. Otrzymaliśmy też wstępne zproszenie do Tweru.

Dziekuję wszystkim osobom, które przyczyniły się do realizacji programu wymiany młodzieży z Liceum w Twerze, a szczególnie Paniom: Profesor Małgorzacie Jedrzejczak i Małgorzacie Wawrzyniak oraz uczniom z klas IIIc, IIc, IId oraz absolwentom, uczniom spoza Paderka i ich Rodzicom, za przyjęcie, gościnę i opiekę nad młodzieżą z Rosji. Bez Państwa pomocy wymiana z Rosją, jakże ważna w kontekście obecnej sytuacji politycznej, nie doszłaby do skutku.

{mediabox gallery=1|effect=effectck-lily|dir=/images/wymiana}{/mediabox}