MEMORAMUS

STOWARZYSZENIE WSPÓŁPRACY ZE WSCHODEM w Poznaniu

X Światowy Zjazd Rodzin Osadników...

W dniach 5-6 września 2015 roku odbył się w Warszawie X Światowy Zjazd Rodzin Osadników Wojskowych i Cywilnych Kresów Wschodnich. Ta cykliczna impreza skupia wokół siebie potomków osadników zesłanych, lub zmuszonych opóścić swoje ojczyste strony.

Z ramienia Stowarzyszenia Memoramus udział wzieli Pan Prezes Wincenty Dowojno wraz z Panem Krzysztofem Wytykiem. Celem udziału naszych przedstawicieli, oprócz wymiany doświadczeń, była chęć konsolidacji działań organizacji o podobnym polu zainteresowań.

Zebrali się i obradowali członkowie rodzin, których losy rozrzuciły po kraju i świecie. Szczególną troską objęto przyszłość, a co za tym idzie uświadamianie młodemu pokoleniu konieczności pamięci historycznej. Nieocenione okazały się tutaj nasze doświadczenia. Wszak Stowarzyszenie Memoramus od zarania działalność opiera na współpracy ze szkołami i edukacji młodzieży.

W trakcie obrad Prezes Wincenty Dowojno został odznaczony decyzją Ministra Obrony Narodowej medalem " Za Zasługi dla Obronności Kraju".
{mediabox gallery=1|effect=effectck-lily|dir=/images/xzjazd}{/mediabox}