MEMORAMUS

STOWARZYSZENIE WSPÓŁPRACY ZE WSCHODEM w Poznaniu

Uchwała

Zarządu Stowarzyszenia Współpracy ze Wschodem MEMORAMUS

z dnia 16 czerwca 2015 roku

w sprawie przyjęcia nowej szkoły do Stowarzyszenia.

§ 1

            Stowarzyszenie postanawia przyjąć do swojego grona Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych im. Mikołaja Kopernika w Nowym Tomyślu, ul. Tysiąclecia 6, 64-300 Nowy Tomyśl.

§ 2

Przyjęcie szkoły do Stowarzyszenia jest jednoznaczne z podpisaniem i realizacją Porozumienia o współpracy między szkołą a Stowarzyszaniem MEMORAMUS.